Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Καταχώριση Εγγράφων

Σκοπός μας είναι:

  • Ο εγγεγραμμένος Χρήστης να καταχωρεί ηλεκτρονικά έγγραφα/έντυπα για εγγραφές οργανισμών, αιτήσεις για πιστοποιημένα αντίγραφα, αιτήσεις για εγκρίσεις ονομάτων, αλλαγές στα στοιχεία των εγγεγραμμένων εταιρειών, εγγραφές και εξοφλήσεις υποθηκών και επιβαρύνσεων.
  • Η αποστολή από το Τμήμα Πιστοποιητικών/Πιστοποιημένων Αντιγράφων και αποφάσεις Ονομάτων μέσω διαδικτύου.

Στόχος μας είναι:

  • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών, η ελαχιστοποίηση των λαθών και παραλήψεων και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών.