Υπηρεσίες

Αναζήτηση / Έρευνα σε Φάκελο

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο εγγεγραμμένων οργανισμών και ονομάτων / έρευνα σε Φάκελο. Για να κάνετε έρευνα σε συγκεκριμένο οργανισμό πληκτρολογήστε το όνομα (ή λέξεις από το όνομα) ή τον αριθμό του οργανισμού. Επιλέξτε κριτήριο αναζήτησης και προχωρήστε στην έρευνα Περισσότερα...

Αναζήτηση / Ετήσιο Τέλος Εταιρείας

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο εγγεγραμμένων οργανισμών και ονομάτων / πληρωμή του ετήσιου τέλος εταιρείας. Για να κάνετε έρευνα σε συγκεκριμένο οργανισμό πληκτρολογήστε το όνομα (ή λέξεις από το όνομα) ή τον αριθμό του οργανισμού. Επιλέξτε κριτήριο αναζήτησης και προχωρήστε στην έρευνα

Καλάθι Παραγγελιών

Στο καλάθι Παραγγελιών θα μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε υπηρεσίες και να πληρώσετε για το σύνολο των υπηρεσιών που είναι καταχωρημένες Περισσότερα...

Χώρος Εργασίας

Στο Χώρο Εργασίας θα βρείτε όλες τις παραγγελίες της ημέρας με την δυνατότητα να πάτε σε κάποια απο αυτές. Περισσότερα...

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εγγράφων

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων. Περισσότερα...

Επιβεβαίωση Αυθεντικότητας Πιστοποιητικών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας Πιστοποιητικών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων Περισσότερα...