Υπεύθυνος Σελίδας

Εμπορικό Κέντρο "ΞΕΝΙΟΣ"
Γωνία Μακαρίου & Καρπενησίου
1427 Λευκωσία
+357 22 404325
+357 22 304887
mmenelaou@drcor.mcit.gov.cy